Support

Support

Bescherm en herstel natuur wereldwijd

InterANS installatietechniek is Business Supporter van het Wereld Natuur
Fonds. Mensen zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur.
Sterker nog, we zijn natuur. Zonder die prachtige dieren en
planten kunnen we niet leven. Alleen met natuur in al haar
diversiteit hebben we een gezonde toekomst. Daarom is het
belangrijk om natuur te beschermen. Wij staan achter de missie van WWF om een wereld te creëren
waarin mens en natuur in harmonie leven.

Geef bos terug aan de aarde

Met behulp van onze steun geeft WWF bos terug aan
de aarde. Een bos is meer dan een optelsom van bomen. Een
bos is een uitgebalanceerd ecosysteem van bomen, planten
en dieren. Ook voor ons als mens is bos van levensbelang. Het
geeft ons voedsel, zorgt voor onze waterhuishouding en is een
belangrijke partner in de strijd tegen klimaatverandering.
Bossen zijn ontzettend belangrijk, maar toch verliezen we ze in
een alarmerend tempo. Samen met WWF geven we bos terug
aan de aarde. Op deze manier leveren we een positieve
bijdrage aan het klimaat en de biodiversiteit.

#
#
#
(020) 506 17 90
info@interans.nl